mask

Komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Śmierć bliskich zaskakuje w najmniej oczekiwanym momencie. Choć odczuwając ogromny ból po stracie ukochanych osób, staramy się nie myśleć o kosztach pogrzebu, to często spędzają one sen z powiek rodziny osoby zmarłej. W celu ułatwienia organizacji pogrzebu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy, który należy się m.in. w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w ZUS lub KRUS. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o wypłatę tego świadczenia.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest rekompensatą wypłacaną osobie, która pokryła koszty pogrzebu. To ustalone w kwocie 4000 zł świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wypłacane jest członkowi rodziny zmarłego niezależnie od tego, ile kosztowała organizacja pochówku. Kwota świadczenia jest stała, jednakże w przypadku, gdy pogrzeb organizowany jest przez osobę spoza kręgu rodziny np. przez pracodawcę lub gminę, kwota zasiłku pogrzebowego jest równa wysokości poniesionych kosztów, jednak nie może ona przekroczyć 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest na podstawie przedstawionych faktur. Klientom naszego Domu Pogrzebowego oferujemy pomoc w załatwieniu formalności urzędowych związanych między innymi z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą wnioskować m.in. członkowie rodziny zmarłego, który był ubezpieczony w ZUS/KRUS, pobierał rentę/emeryturę, spełniał warunki niezbędne do uzyskania renty/emerytury, a także pobierał zasiłek przedemerytalny/świadczenie przedemerytalne. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest także w sytuacji, gdy zmarły był członkiem rodziny osób opłacających składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia, pobierających powyższe świadczenia oraz spełniających warunki niezbędne do ich uzyskania. Do wnioskowania o zasiłek pogrzebowy upoważnione są osoby z kręgu najbliższej rodziny, czyli m.in. małżonek, dzieci, rodzice, wnuki.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje także osobom spoza kręgu rodzinnego m.in. pracodawcy, gminie, ośrodkom pomocy społecznej, kościołowi oraz innej osobie obcej lub instytucji, pod warunkiem, że zostaną spełnione niezbędne kryteria.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

W celu uzyskania zasiłku pogrzebowego trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę świadczenia (druk Z-12) wraz z wymaganymi przez świadczeniodawcę dokumentami, czyli m.in. aktem zgonu, dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo, oryginałami faktur z zakładu pogrzebowego oraz zaświadczeniem, które potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.